A mi János bácsink

Korábban már beszámoltunk róla, hogy iskolánk nyugdíjba vonult intézményvezető-helyettese, Ásványi János tanár úr MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést vehetett át Novák Katalin köztársasági elnöktől közel négy évtizedes pedagógusi pályáján végzett odaadó munkájáért.

Ennek kapcsán kértük, idézze fel pályafutása legemlékezetesebb pillanatait.

„1957-ben Mosonmagyaróváron születtem és nőttem fel egy háromgyermekes család egyetlen fiaként. Áldott emlékű szüleink nagy szeretetben neveltek, erkölcsi tartást és erős hitet is kaptunk Tőlük.
Középiskolai tanulmányaimat a győri Bencés Gimnáziumban végeztem, ahol szerzetes atyák, a kiváló tanáraink mind a nevelés, mind az oktatás területén fáradtságot nem ismerve dolgoztak értünk az otthonról hozott pozitív értékeket megerősítve. Első sorban az ő hatásukra választottam a pedagóguspályát, közülük is a matematika tanárom (ma is aktív, 94 éves!) és az orosz nyelvet oktató tanárom volt rám a legnagyobb hatással.
1975-ben érettségiztem, majd egy évi katonaság után Szombathelyen végeztem felsőfokú tanulmányaimat, ahol 1980-ban matematika-orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát kaptam.
Aktív pedagógusként Káptalanfán kezdtem, és 1981. augusztusától az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskola tanára lettem, itt sokan voltunk fiatal pályakezdők, az idősebb kollégák segítségével gyorsan beilleszkedtünk. Sok szép sikert ért el a tantestület a matematikától az éneken, orosz nyelven keresztül a testnevelésig a tanulmányi versenyeken. Igazgatónk Dr. Tóth Béláné, Ildi néni nagyon szigorú, következetes, nagy munkabírású, példamutató pedagógus és igazgató volt, Tőle tanultam a legtöbbet az iskolai munkából. 1985-ben kért fel a helyettesi feladatra, négy szép, eredményes évet dolgoztunk együtt, majd 1989-ben Utassy István, 2008-ban Strang Lászlóné, 2018-ban pedig Balogh Béla lett iskolánk vezetője. Úgy gondolom, bár különböző személyiségek, mind a négy igazgatóval jól együtt tudtunk dolgozni.
Mint helyettesnek elsősorban a napi munka pontos irányítása, ellenőrzése volt a feladatom. Igyekeztem minél több időt a gyerekek és persze a kollégák között tölteni, a felmerülő kérdések, kérések, problémák mielőbbi megoldása érdekében is. Esetleges szakmai vitáink megbeszélése személyes kapcsolatainkat nem gyengítette, inkább erősítette. Munkám egyik legjobb része az órarend elkészítése volt, melyet nem számítógéppel, hanem hagyományos módon kézzel raktam ki mindig. Diákjaink jó részét szinte név szerint ismertem, hiszen sokat helyettesítettem illetve a tanulószobai foglalkozásokból is igyekezetem kivenni a részem. Az adminisztrációs feladatok évről-évre nem csökkentek, inkább nőttek, ezt is szívesen végeztem, a kezdeti sok kézírást felváltotta a számítógép, melynek kezelését, ha nehezen is, de megtanultam.
Az orosz nyelvtanulás megszűnése után, hittanári diplomát szereztem, mely által etikát is tanítottam, szép új feladatként. Ezeken az órákon sok-sok olyan téma került elő, melyeket a gyerekek is szívesen vettek. Sokat beszélgettünk arról, mi a szép, mi a jó, mi a rossz, mit jelent szeretni, tisztelni a másikat, hogyan tudom eldönteni, hogy amit teszek az jó vagy rossz. A tanulókat mindig keresztnevükön szólítottam, mindig volt időm meghallgatni, ha valakinek gondja, baja volt és hozzám fordult. Megtaláltam velük a megfelelő hangnemet, bár néha fel kellett emelnem a hangom, de haragudni nem tudtam rájuk, még azokra sem akik „szőnyeg szélén” álltak, gyakorta az irodámban.
Az iskolában töltött 41 év – ebből 37 év helyettesi feladatkörben – nagyon sok szép, felejthetetlen élményt adott, melyekből nem lehet kiemelni egyet sem. Büszke vagyok rá, hogy a szakmai színvonalból nem engedtünk, soha nem ígértünk olyant a hozzánk jelentkező gyermekek szüleinek, amit nem tudtunk teljesíteni, és gyermek létszámunk stabil, jelenleg növekvő irányt mutat.
Megtisztelő volt számomra, ebben az iskolában dolgozni sok nagyszerű, kedves kollégával. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekben van most iskolánk vezetése Balogh Béla intézményvezető és helyettesei személyében.
Feleségem, Marton Anikó szintén pedagógusként dolgozott, matematika-orosz nyelv-informatika szakosként nagyszerű eredményeket érve el tanítványaival. Idősebbik lányunk Budapesten él férjével, a Corvinus Egyetem docense és három kislány boldog édesanyja. Kisebbik lányunk egy kisfiú unokával ajándékozott meg bennünket, Franciaországban élnek férjével és egészségügyi közgazdászként öregbíti a magyar oktatás jó színvonalát.
Most, hogy feleségemmel együtt mindketten nyugdíjasok lettünk, azt kérem a Jóistentől, adja meg, hogy továbbra is szeretetben és egészségben élhessük életünket gyermekeinkkel és unokáinkkal.”

Minden jót kívanunk János bácsi! Nagyon fog hiányozni!

Látogatás az Ajkai Hulladékválogatóban

Az idei tanévben is ellátogattunk a hulladékválogatóban. Erről az eseményről számol be az alábbiakban 2 tanulónk is:

Látogatásunk az Avar Ajka kft.-nél

Meghívást kaptunk az Avar Ajka kft.-től, hogy meglátogathatjuk a szelektív hulladékgyűjtő központját. Nagyon kíváncsian vártuk ezt a napot, hisz mindig is érdekelt, hogy válogatják ki a mi hulladékainkat.

Odaértünk és egy kedves hölgy várt ránk, aki megmutatta ezt az egész folyamatot. Először ráálltunk egy alig látható mérlegre, ami megmutatta az osztály súlyát. Ezután beérkezett egy hulladékszállító autó, és ráállt arra a mérlegre, amin előtte mi voltunk. Utána bement a 2-es ajtón, és kiürítette a konténerét, ami tele volt papírral. Megnéztük, hogyan válogatják ki csoportok szerint a különböző frakciókat. A dolgozó ráhúzza a hulladékot egy futószalagra, majd a fenti válogató munkások kiválogatják ezeket. Az alkalmazott bekapcsolta nekünk a bálázót, és azt a papírt, amit az autó kiürített rádobhattunk belőle a futószalagra. Elmentünk egy konténer mellett, ami tele volt olyan műszaki cikkekkel, amit az emberek a szelektív kukába raktak, pedig ez tilos, mert az szennyezi a környezetet, és nem bomlik le.

Utána megmutatta a hölgy a különböző színű bálákat. Nekem a legjobban a fémből készült bála tetszett. Itt le is fényképeztek minket. Elmondták, hogy hogyan hasznosítsák újra a papírt, a műanyagot és az üveget. Ezután nagy sajnálatunkra vissza kellett mennünk az iskolába, hisz már ott várakozott a másik csoport.

Nagyon jó volt ez a 2 óra. Megtanultam, hogyan kell szétválogatni és újra hasznosítani a hulladékot, és ezzel védjük a környezetet is.

GYŰJTSETEK TI IS SZELEKTÍVEN!

Horváth Anna 6. a


Kirándulás a szelektív hulladékgyűjtő helyre

Nagyon vártam, hogy elmenjünk az Avar Ajka Kft.-hez. A cég legnagyobb tevékenysége a települések hulladékgyűjtése, kezelése. Ezzel nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóság irányába. Nagyon kíváncsi voltam, a hulladékfeldolgozás folyamatára, és arra is, hogyan válogatják ki a háztartások által keletkezett és szelektíven gyűjtött szemetet. Valamint arra is, hogy az a sok-sok kukásautó hova viszi a hulladékot. Több kérdés lebegett a szemem előtt, de bíztam benne, hogy e kérdésekre megkapom a választ.

A helyszínen az Avar Kft.-t képviselő hölgy várta az osztályunkat. Kati néni végigkísért bennünket az üzemen, és számos információt mondott el nekünk.

A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú hulladékokat külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást – kimosva, különválasztva tároljuk, majd szintén az anyaguk alapján elkülönített szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeibe dobjuk. Fontos, hogy megfelelő edénybe kell helyezni, mert különben nagyon sok munka után tudja a cég az újrahasznosítást megvalósítani.

A vállalathoz ekkor megérkezett egy konténeres autó, mely feljárt a mérlegre, és egy kolléga lemérte a súlyát, ezután az autó kiürítette rakományát. A kiöntött szelektív hulladékot egy munkavállaló a futószalagra helyezte, és több kolléga segítségével elindult a hulladék kiválogatása. Leggyakrabban gyűjtött és újrahasznosított hulladékok között megtalálhatóak voltak: az üveg, a műanyagok, a papír és a fém, melyek újra hasznosítása is különböző módon történik. Megdöbbenve láttuk, hogy a szelektív hulladékok között számos oda nem illő tárgy is volt, melyet a háztartási hulladékok közé kellett volna helyezni. Például ételmaradék, cipő, esernyő, szennyezett flakon. A kiválogatott hulladékok ezután bálázásra kerülnek típusuk szerint, és teherautók segítségével elviszik a feldolgozókba. E folyamat során újra palackok, műanyag termékek, papírok formájában megint bekerülnek a körforgásba.

A kirándulás végén készítettünk egy közös osztályképet is. Nagyon érdekes nap volt, sok mindent tanultam. Ezután még jobban odafigyelek én és a családom a környezetvédelemre. Számomra is fontos a szelektív hulladékgyűjtés, mely a jelen és a jövő szempontjából is lényeges. Környezettudatos életmóddal vigyázzunk a Földünkre, mert belőle csak egy van! Megpróbálom továbbadni az itt szerzett tapasztalataimat, hogy környezetemben minél többen jól használják a szelektív szigeteket, és a városunk tisztább környezetben pompázzon!

Horváth Nikolett 6/a

 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés

Iskolánk júniusban nyugdíjba vonult intézményvezető-helyettese Ásványi János tanár úr augusztus 8-án Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vett át Novák Katalin köztársasági elnök asszonytól.
Iskolánk összes dolgozója és tanítványa nevében tiszta szívből gratulálunk!

Tanévnyitó

Tanévnyitó ünnepélyünk augusztus 31-én, szerdán 18 órakor kezdődik Móra Ferenc utcai épületben.

Megjelenés: ünneplő ruhában, kitűzővel.

 

Szuhanics Albert

Tanévnyitó

Bár hosszú a vakáció,
elfogy számos napja,
új évet kezd a nebulók
apraja és nagyja.

 

 

Első tanítási nap és a tankönyvosztás napja:

2022. szeptember 1.  csütörtök

Tanszervásárlási támogatás

Az Ajkai Szóban jelent meg ez a tájékoztató az önkormányzattól kapható tanszervásárlási támogatásról.

A cikk ide kattintva érhető el.

Javítóvizsga

Kedves javítóvizsgázó Tanulóink!

A javítóvizsga időpontja: 2022. augusztus 25. csütörtök reggel 8 óra.

A kiadott feladatok megoldásaival, írószerszámokkal, bizonyítványotokkal gyertek!

Horvátországban jártak – Határtalanul (Ajkai Szó)

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával.

Az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola elődje, a Borsos iskola indította el a Határtalanul programot az intézményben 2012-ben. A sorozat keretében az iskola tanulói az állam támogatásával osztálykirándulásokon vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein és személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról.

Két év kihagyás után idén május 16-tól 20-ig a hetedik évfolyam és néhány nyolcadikos Horvátországba kirándult Varga Judit vezetésével, Sulák Ágnes, Somlóváriné Galambos Erika és Balogh Béla pedagógusok kíséretével. Várdaróc- Eszék-Pélmonostor-Újlak-Vukovár-Zágráb-Selce-Tersat-Fiume-Abbázia-Krk-Varasd-Csáktornya útvonalon ismerkedtek meg az ottani magyar történelmi és kulturális kincsekkel. Útjukról Fazekas Zoé, Kertész Dániel, Pésó Marcell, Tóth Lara és Horváth Antónia számolt be részletesen tájékoztatva lapunkat, amelyből néhány érdekesebb látnivalót, eseményt emeltünk ki.

Az öt napos út első megállója a trianoni határok megvonása után a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került Várdaróc volt, ahol a tájház gondnoka megismertette a diákokat a helyi népszokásokkal, köztük a farsangbúcsúztató kakasütéssel. A fiatalok ilyenkor kakasoknak öltözve vonulnak az utcán és a kinn álló asszonyokat, lányokat körbeugrálják, akik ezután tojással ajándékozzák meg őket.

A Dráva-Duna árterénél nem mindennapi élményben volt részük a diákoknak. A Kopácsi-Rét Nemzeti Park kiállítását tekintették meg és bürühidakon (fapallón) sétáltak a mocsaras terület felett, ahol számos természeti csodában volt részük.

Eszéken egy a magyarság számára gyászos esemény helyszínét látogatták meg, ahol 1849 februárjában szabadságharc legnagyobb magyar veszteséggel járó ütközete zajlott. Több látnivaló mellett voltak a Szent Péter és Pál plébániatemplomban, az eszéki „Katedrális”-ban, amelyet 3,5 millió darab vörös téglából építettek, a templom tornya 90 méteres magas, ezzel a legmagasabb építménynek számít a vidéki Horvátországban.

Újlakon felkeresték Újlaki Miklós főúr, erdélyi bán, bosnyák király lakhelyét, ahol a sok látnivaló mellett a középkor zenéjét is volt alkalmuk meghallgatni, sőt táncra perdülni is. A kastély udvarából nagyon szép kilátás nyílt a Dunára.

Vukováron a délszláv háborúk egyik ikonikus városát ismerhették meg, ahol máig sok házon látni golyó és repesznyomokat. A Háborús Emlékközpontban átélhették a háború borzalmait.

Zágrábban Horvátország fővárosában a városnéző sétán a magyar vonatkozású helyek sokasága várt a csoportra. A Székesegyház (Szent László palástjának az őrzője, valamint Erdődy Tamás, Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter sírhelye), Szent Márk templom mellett Jellasics téren a bán hatalmas szobrát tekintették meg. Melynek kivont kardja Magyarország felé sújtott, ezzel mutatva hazánk vereségét a harcban. Érdekessége, hogy a délszláv háború után a szobrot úgy fordították el, hogy a kard azóta már Szerbia felé sújt!

Hosszú, ám rendkívül változatos úton, gyönyörű tájon, hegyen-völgyön kanyarogva, viaduktok magas hátán, számtalan alagút mély gyomrán áthaladva, megpillantották az Adriai tengert. Selcén szálltak meg, mesés tengerparti kilátással, ahol kis pancsolásra is volt lehetőség.

A negyedik nap – Tersat (vár és Mária búcsújáró kegyhely), Fiume (belváros, óratorony, kikötő, Baross Gábor emléktábla), Abbázia (Lungomare sétány, monarchiakorabeli épületek sora), a Kvarner öböl és a Krk sziget (a csoport egy része a hajózást választva megkerülte a szigetet), – a turisták, nyaralók által jól ismert Isztriai-félsziget és környéke szépségeit tekintették meg az ajkai diákok.

Utolsó nap már hazafelé Varasdon állt meg a csapat, amely 200 évig Horvátország fővárosa volt. Felkeresték az Erdődyek várkastélyát és egy sétát tettek Európa talán legszebb barokk belvárosában (Megyeház, Draskovics Palota, székesegyház és a gyönyörű városháza). Csáktornyán megkoszorúzták a Zrínyi-obeliszket, majd sétát tettek a Zrínyiek egykori sasfészkében, amelynek vára ma a Muraközi Múzeum otthona.

Az élményekben gazdag öt nap kitárta a horvátországi magyar kapukat a Határtalanul program résztvevői számára, amely során kellemesen érezték magukat és a történelmi ismereteik is bővültek.

Cs.B.É.

Mosolytáska akció

Nagyon szépen köszönjük a Mosolytáska akcióban felajánlott használt, de jó állapotú iskolatáskákat!
A hétfői nap folyamán a futár el is vitte a három dobozba rejtett nyolc táskát.
Biztosan örülni fognak nekik új gazdáik!

Segíteni, adni jó!

Emléklapot kaptunk

Iskolánk részt vett a Kézfogás 2022 elnevezésű programon a Nemzeti összetartozás napján, ahogy arról már korábban tudósítottunk. A napokban pedig megérkezett az Emléklapunk is róla.

Erdei Vándor 6.nap