Ökoiskolai pontverseny végeredménye

Lezárult az egész éven át tartó ökoiskolai pontverseny. Az eredményeket az alábbi táblázatban találjátok.
A helyezetteknek gratulálunk!

 

1. helyezett: 4.b

—————————————————————————————————

2. helyezett: 7.b

—————————————————————————————————

3. helyezett: 6.b

Iskolagyümölcs program

Iskolánkban nagy népszerűségnek örvend ez az egészségmegőrzésre, egészséges táplálkozásra, környezettudatosságra irányuló kezdeményezés. Az Európai Unió Iskolagyümölcs – és Iskolazöldség Programja keretében a SZATMÁR-BIO Kft. szállítja diákjainknak a friss zöldséget és gyümölcsöt szeptembertől júniusig. A program az első hat évfolyamot célozza meg, de mivel bőséges a kínálat és nem minden esetben fogy el, így sikerül a felsőbb éveseket is bevonni a kóstolásba. Kapunk almát, sárgarépát, paprikát, paradicsomot, dinnyét, 100%-os ivólevet, sőt hasznos ajándékokat is. Ezek könyvjelzők, órarendek, foglalkoztató füzetek, CD-k. A frissesség, valamint az élettani szempontból teljes értékek megőrzése érdekében a zöldségek és gyümölcsök egészben kerülnek kiszállításra, majd konyhai dolgozóink, iskolai segítőink feldarabolják, tálcákon kínálják a gyerekeknek az óraközi szünetekben. Ezáltal minden nap hozzájutnak diákjaink a megfelelő vitaminokhoz, megismerkednek a szezonális magyar finomságokkal, környezet-és egészségtudatosságuk fejlődik.

Diákvilág júniusi száma

Új kollégát keresünk

2020.02.12. Tanító tagozat konferenciája – Budapest – Nemzeti Pedagógus Kar

Ajkai Csingervölgyi Erdei napközis tábor

Az Ajkai Csingervölgyben szervezett nyári erdei napközis táborunkban még vannak szabad helyek. 6-12 éveseknek, hétfőtől-péntekig 07:45-16:30 között. Ebéd és uzsonna a tábordíjban.

Cingervölgy-Ajka jelentkezési lap: https://forms.gle/dyEwM8rJGYSakWr56
Részletek: https://erdoajandeka.hu/csingervolgyi-tabor/

Jelentkezési határidő: 06.15.

A részletes program itt olvasható: Ajka_csingervolgyi_taborprogram

 
TÓTH TÜNDE
Szervezés, PR, pénzügy, adományok
telefon: 06 70 416 4554
e-mail: info@erdoajandeka.hu

SZABÓ MIKLÓS
Szakmai vezető (erdőmérnök, tanár)
telefon: 06 20 954 2252
e-mail: info@erdoajandeka.hu

web https://erdoajandeka.hu/;
facebook https://www.facebook.com/erdoajandek;

 NYÁRI NAPKÖZIS ERDEI ÉLMÉNYTÁBORAINK:

 1. Hármashatár-hegyi jelentkezési lap: https://forms.gle/ttSuK3bo89TNQTzHA  (túlélő tábor 9 év felett).
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/harmashatarhegy_programok/
 2. Zugligeti tábor jelentekzési lap: https://forms.gle/a9Ss65drrXQrdpEx8
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/zugligeti-iskola-programok/
 3. Hűvösvölgyi tábor jelentkezési lap: https://forms.gle/khJJaA6fJNN5x6Gs6
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/huvosvolgyi-erdei-tabor/
 4. Solymári tábor jelentezési lap: https://forms.gle/DpF9V7i185C77VYE9
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/solymari-program/
 5. Etyek-Meseerdő tábor jelentkezési lap: https://forms.gle/BMh6LvCMWWJRgXHe9
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/etyeki-nyari-program/
 6. Szombathelyi Kámoni tábor jelentekzési lap: https://forms.gle/eauny3F2sodL2icj9
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/kamoni-szombathely/
 7. Püspökladányi tábor jelentkezési lap: https://forms.gle/cTuZC21iizpUbeyS8
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/puspokladanyi-farkassziget-arboretum/
 8. Fóti tábor: Jelentkezési lap: https://forms.gle/j16e5PrvS4VDmxyR9
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/foti-waldorf-iskola-nyari-program/
 9. Cingervölgy-Ajka jelentkezési lap: https://forms.gle/dyEwM8rJGYSakWr56
  Részletek: https://erdoajandeka.hu/csingervolgyi-tabor/

Pedagógusnapi ünnepség Pápán

Pedagógusnap alkalmából 2022. június 1-jén, szerdán ünnepélyes keretek között Pápán a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium aulájában Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült négy kollégánk – Ásványi János, Kundermann Róbert, Nagy Erzsébet, Sulák Ágnes – nyugdíjba vonulásuk alkalmából.

Ásványi János:

1980. augusztus 16-án a káptalanfai Általános Iskolában kezdte pályáját matematika – orosz nyelvszakos tanárként, majd ezt követően, 1981 augusztusában került az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskolába.
Határozott, következetes, a tanulók tanulmányi fejlődését középpontba állító munkájára az intézmény vezetősége is hamar felfigyelt, így hamarosan osztályfőnöki feladatokkal is megbízták. 1985. augusztus 16-tól, mint az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskola intézményvezető helyetteseként folytatta munkáját. 2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Közoktatás vezetői végzettséget szerzett. Munkáját mindig is a szakmai alaposság, a hivatása iránti alázat, az intézmény, a diákok és a pedagógus kollégák érdekének a középpontba állítása jellemezte. Minden akadályt, feladatot úgy próbált megoldani, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Munkáját kollégái és a mindenkori intézményvezetés is elismerte, amit tanúsít az is, hogy 37 éven keresztül volt ennek az iskolának az igazgató helyettese. 2003-ban Római Katolikus Hittanári Diplomát szerzett a Győri Hittudományi Főiskolán, amely tudást az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola hit- és erkölcstan oktatásának megszervezésében kamatoztatta.
Pedagógustársunk személyében egy határozott, a pedagógus pályát hivatásként megélő, a jövő tanárai elé példaként állítható kollégát ismerhettünk meg.

Kundermann Róbert:

1980. augusztus 16-tól intézményünk pedagógusa, tantestületünk meghatározó személyisége.
Szaktantárgyait – matematika, fizika, technika – pályája során mindig magas színvonalon oktatta. Diákjai rendszeresen szerepeltek sikeresen tanulmányi versenyeken, különösen technika tantárgyból nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a diákjai által készített tárgyak, modellek esztétikájára, minőségére. A fizika tantárgy adta kísérleti lehetőségek bemutatásával sok tanítvány érdeklődését keltette fel a tudomány iránt. Kollégánk a tanítás mellett rendszeres előadója volt a Technika Tanárok Országos Egyesülete által szervezett konferenciájának, ahol bemutatókat is tartott. Szakmai cikkek és tankönyvek írásával gazdagította az általános iskolai technika oktatást. Általa kelt életre minden évben az intézményünkben megrendezett, a régió egyetlen iskolai technika versenye, az EZERMESTER vetélkedő, amely ma már rangos eseménnyé nőtte ki magát. Tanítványai közül többen a tanár úr által tartott órák élményei alapján döntöttek úgy, hogy a különböző műszaki pályák valamelyikét válasszák.
Kollégánk személyében egy szigorú, következetes, de nagy szívvel élő embert ismertünk meg.

Nagy Erzsébet:

Pedagógusi pályáját 1983. augusztus 16-án kezdte az egykori Veres Pálné Általános Iskolában Ajkán, tanítóként.
Kezdetektől fogva nagy munkabírás, precizitás jellemezte munkáját. Kitüntetett figyelmet fordított a tehetségek kibontakoztatására és a gyengébbek felzárkóztatására egyaránt. Mint intézményvezető helyettes, példás szorgalommal végezte tanítói munkája mellett a vezetői feladatokat is. Nevelő – oktató munkája során nagy figyelmet fordított arra, hogy tanulói minél szélesebb és mélyebb ismereteket szerezzenek az óráikon. 2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedagógus szakvizsgát tett, közoktatásvezetői végzettséget szerezve. Mint mesterpedagógus – szaktanácsadó az elmúlt években sok kollégának segítette, egyengette szakmai fejlődését, pályáját.
Kolléganőnkben egy nagy tapasztalattal bíró, pedagógus társait mindenben segítő kollégát ismertünk meg.

Sulák Ágnes:

1980. augusztus 16. óta folyamatosan tanít iskolánkban illetve jogelőd intézményünkben.
Szombathelyen 1980-ban kapta meg első diplomáját, matematika – testnevelés szakos általános iskolai tanárként. Mindkét tantárgyát nagy lelkesedéssel, folyamatos, pontos felkészüléssel oktatta. Nevéhez fűződik a testnevelés tagozat elindítása korábbi intézményünkben. A folyamatos önképzés nála alapkövetelmény volt mindig. 2005-ben Közoktatás vezetői szakvizsgát tett, 2007-ben Testnevelési és Sporttudományi Kar tanári szak kiegészítő végzettséget, 2011-ben pedig okleveles gyógytestnevelő tanár szakképzettséget szerzett. Munkájában kiemelt fontossággal bírt diákjaink szakszerű fejlődésének támogatása, valamint az egészséges életmód megismertetése. Mint osztályfőnök, munkaközösségvezető is példamutató volt munkabírása, mind a tanulók, mind a kollégák számára. Mesterpedagógusként folyamatos értékelő munkát végzett a minősítéseknél. Szakmai tapasztalatait mindig megosztotta a kollegákkal, nagy segítséget jelentett személye a pályakezdőknél különösen.
Fáradtságot nem ismerő, az iskolát, az iskolai munkát mindenek elé helyező és azt mindig magasfokon végző személye örök példakép marad mindnyájunk számára.

Továbbá a Pápai Tankerületi Központ Elismerő Oklevelében részesült intézményvezető-helyettesi munkájáért Nagy Erzsébet és Ásványi János kollégánk.

Oktatásért – nevelésért díszoklevelet kapott Sulák Ágnes tanárnő az ajkai pedagógusnapi ünnepségen 2022. június 2-án, csütörtökön.

Kollégáinknak gratulálunk az elismerésekhez,  köszönjük eddigi munkájukat és egészségben teli nyugdíjas éveket kívánunk!

Képek forrása: infopapa.hu

Különleges Pedagógusnap a nagyszünetben

Hazánkban 1952. június 7-8-án ünnepelték először a pedagógusokat, okleveleket és kitüntetéseket adományozva. 2013-tól minden oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos elismerést június első vasárnapján ítélnek oda és a diákok is ekkor köszöntik a tanáraikat, tanítóikat.

Az oktatási intézményekben dolgozók örömmel veszik, ha elismerik a munkásságukat, s talán nincs is olyan pedagógus, aki pályája során legalább egyszer ne kapta volna meg az elismerés valamilyen szintjét, fokozatát.

Mégis a legnagyobb elismerés az, amelyet a tanítványoktól kapnak. Egy-egy köszönő szó, kedves mosoly, egy szál virág. Sokszor az adott pillanatban nem is, de évtizedekkel később, a találkozások alkalmával érkezik az őszinte vallomás, a hála a diákok részéről.

Az Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskolában május 31-én meglepetésszerű örömben volt része minden pedagógusnak, amikor a nagyszünetben az iskola 80 fős gyermekkórusa köszöntötte a tanárokat. A mosolygó gyermekek dalszövege könnyet csalt a tanáraik szeméből.

Kamondi Donát, Schreithofer Erik és Ravasz Olivér a tanári pálya nagy igazságaival köszöntötte a pedagógusokat: „Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul, vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk.”

A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbúvó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, majd termőre fordulnak, de nem minden mag azonnal, van amelyik évek múlva, de annál nagyobb termést hozva.

Sokféleképpen lehet a diákok és a pedagógusok kapcsolatáról beszélni. Tagadhatatlan, hogy a szülői ház mellett az iskola van a legnagyobb hatással a gyerekekre. Egy jó tanár, aki nem csak tanít, nevel is, az alakítja a gyermekek személyiségét, meghatározza a jövőbeli kapcsolatait, hiszen minden nap példaként áll elő. A felelőssége óriási, hiszen pályája során több ezer szempár tekint rá, figyeli minden rezdülését.

E munkát köszönték meg a gyerekek az iskolában, mindenkinek átadva egy általuk kreált tulipánt a következő idézettel: „Vezesd őket, utat ne tévessz, / S magadhoz mindig hű maradj, / mert élen állsz, és messze látszol, / Sose feledd: példa vagy!”

Az ünnepséget két pedagógus segítségével hozták léte a gyerekek. Grőberné Adorján Renátának és Nagy-Tróbert Hajnalkának is hálás a tanári kar, hiszen titokban szervezték ezt a köszöntést, megtisztelve kollégáikat.

Cs.B.É.

 

A parkban szólt a dal

A Kossuth Lajosról elnevezett parkban, nem messze az államférfi mellszobrától dalos ajkú gyermekek torkából szólt az ének május 30-án délután a környéken lakók örömére is, akik egyre többen tárták ki az ablakaikat.

Három kórus csengő hangja töltötte be az iskola előtti zöld teret, elüldözve az esőt és talán még a kányák is felfigyeltek a lágy gyermekhangokra és csendesebbek voltak. „Tavaszi szél vizet áraszt” címmel a Bródy Imre Gimnázium Leánykara, a Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tündérkeleplői és az Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola nagy számú énekkara által emelkedett fel minden szív a népdal madarával.

Rátz Ottó mesterpedagógus „A gyermek az első!” alapítvány elnöke még az Emberi Erőforrások Minisztériumának EMT-TE-B-A-21-0007 sikeresen benyújtott pályázatának eredményeként hozta létre a programot az Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola közreműködésével. Az együtténekléssel az volt a célja, hogy a gyerekek figyelmét a karének felé irányítsa, hiszen országos szinten egyre kisebb létszámúak a kórusok. (Ez a megállapítás a szervező iskolára nem vonatkozik, hiszen alkalmanként hetvenen is színpadra állnak.)

A kórusokat Eisennágel Erika és Grőberné Adorján Renáta vezényelte, zongorán Lipka Dorottya kísért és különféle a karéneklést színesebbé tevő hangszerek is megszólaltak a fák árnyékában. A dalok többsége népdal volt, de néhány kórusmű, például Kocsár Miklós szerzeménye is felhangzott és különös atmoszférát teremtett.

Befejezésként a fellépőket vendégül látták a szervezők. A sikeres, felszabadult kórustalálkozónak a tervek szerint lesz folytatása.

Cs.B.É.

 

Tájfutás napja

A Bejárható Magyarország tantárgy keretében iskolánk közel 100 tanulója már hatodik alkalommal vett részt a Tájfutás Világnapja ajkai rendezvényén május 12-én. A Torna-patak partján, a régi malom udvarán kezdésként egy labirintus pályán igyekeztek eligazodni térkép segítségével a gyerekek. A következő feladat egy  mátrix pálya volt, ahol a bólyákat meghatározott sorrendben kellett  megtalálni és ezt lyukasztó segítségével igazolni. Végezetül a memória pályán egy megadott útvonalat követve az útjukba kerülő bólyák alatt elrejtett betűkből kellett összerakniuk a megfejtést. A tájfutás alapjainak megismerését követően a programot az egykori malom hűvös pincéjében lengőteke verseny zárta.

Rock & Roll sikerek

Május 27-én Dunakeszin rendezték az Akrobatikus Rock and Roll Diákolimpia országos döntőjét.
Duó Rock Show kategóriában Pölczmann Boglàrka 6.b – Mészáros Edina 6.a osztályos tanulók 2. helyen végzett.
Trió Rock Show kategoriában Pölczmann Boglárka 6.b- Mèszáros Edina 6.a- Halmai Jázmin 5.b osztályos tanulók a 7. helyen végeztek.
Felkészítők: Horváth- Matán Szilvia-Kövesi Kíra