Return to Dokumentumok

Különös közzétételi lista

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Végzettség Szakképesítés Tantárgyfelosztás
1. főiskola tanító
technika spkol.
magyar nyelv
magyar irodalom
etika
környezetismeret
ének-zene
2. főiskola

 

tanító
technika szkol.
matematika
rajz
technika
testnevelés
3. főiskola

 

gyógypedagógus BTMN fejlesztőórák
4. főiskola

 

tanító
technika szkol.
matematika
környezetismeret
technika
testnevelés
5.

 

főiskola
pedszakvizsga
tanító
ének-zene szkol.
közoktatásvezető
magyar nyelv
magyar irodalom
ének-zene
etika
rajz
6. főiskola

 

tanító
magyar ny. és i. spkol.
matematika
környezetismeret
technika
testnevelés
7.

 

főiskola

 

tanító
népműv. szkol.
magyar nyelv
magyar irodalom
testnevelés
rajz
etika
bringaakadémia
8. főiskola

 

tanító
ének-zene műv.ter.
matematika
technika
ének-zene
környezetismeret
9. főiskola tanító
közművelődés szkol.
matematika
rajz
testnevelés
10.

 

főiskola

 

tanító
népműv. szkol.
magyar nyelv
magyar irodalom
technika
környezetismeret
etika
11.

 

főiskola

 

tanító
technika spkol.
magyar nyelv
magyar irodalom
környezetismeret
rajz
etika
12.

 

főiskola

 

tanító
ének-zene szkol.
matematika
ének-zene
technika
testnevelés
bringaakadémia
13. főiskola

 

tanító
német nyelv szkol.
magyar nyelv
magyar irodalom
testnevelés
német nyelv
14.

 

főiskola

 

tanító
rajz szkol.
matematika
környezetismeret
etika
ének-zene
rajz
technika
15.

 

főiskola

 

tanító
hittanár
rajz
ének-zene
technika
környezetismeret
etika
16. főiskola

 

tanító
könyvtár spkol.
matematika
testnevelés
rajz
etika
17.

 

főiskola

 

tanító
német id.ny.műv.ter.
magyar nyelv
magyar irodalom
német nyelv
ének-zene
környezetismeret
18. főiskola
pedszakvizsga
tanító
matematika műv.ter.
fejlesztő ped.
ének-zene
rajz
19. főiskola tanító
testnev.műv.ter.
angol
20. főiskola
pedszakvizsga
tanító
technika spkol.
közoktatásvezető
21. egyetem
főiskola
pedszakvizsga
etnográfus
ének-zene
hittanár
közoktatásvezető
hon- és népismeret
ének-zene
osztályfőnöki
22. egyetem
pedszakvizsga
testnevelés
közoktatásvezető
testnevelés
osztályfőnöki
23. egyetem
főiskola
informatika
matematika
informatika
matematika
etika
osztályfőnöki
24. főiskola
pedszakvizsga
történelem
könyvtár
közoktatásvezető
történelem
Bejárható Magyarország
hon- és népismeret
osztályfőnöki
25. egyetem
főiskola
informatika
matematika
földrajz
informatika
matematika
földrajz
osztályfőnöki
26. egyetem német nyelv és irodalom német nyelv
osztályfőnöki
27. főiskola biológia
földrajz
biológia
földrajz
28. főiskola matematika
technika
számítástechnika
matematika
technika
informatika
osztályfőnöki
29. egyetem
pedszakvizsga
testnevelés
gyógytestnevelés
közoktatásvezető
testnevelés
osztályfőnöki
30. főiskola

 

matematika
technika
matematika
technika
osztályfőnöki
31. főiskola tanító, angol nyelv angol nyelv
32. egyetem kémia kémia
etika
33. főiskola
pedszakvizsga
matematika
orosz nyelv
hittanár
közoktatásvezető
matematika
etika
34. főiskola
pedszakvizsga
történelem
földrajz
népművelés
közoktatásvezető
földrajz
35. főiskola rajz rajz
36. főiskola magyar nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom
magyar nyelv
magyar irodalom
osztályfőnöki
37. főiskola történelem
földrajz
történelem
38. főiskola tanító tanulószoba
39. főiskola testnevelés testnevelés

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör Létszám Iskolai végzettség Szakképzettség
Iskolatitkár 2 fő gimnázium postai ügyintéző
Ped.asszisztens 3 fő szakközépiskola pedagógiai asszisztens
Karbantartó 2 fő szakmunkásképző iskola karbantartó
Takarító 7 fő 8 általános

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2021.

Idegen nyelvi mérés 

Intézményi átlag
6. évfolyam angol 57,8%
8. évfolyam angol 66,5%
6. évfolyam német 66,8%
8. évfolyam német 48,4%

2019.

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1499 (1498;1500) 1427 (1378;1475)
8. évfolyam 1608 (1607;1610) 1586 (1544;1645)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1495 (1494;1496) 1444 (1404;1490)
8. évfolyam 1624 (1623;1625) 1588 (1551;1637)

 

2018.

Idegen nyelvi mérés 

Intézményi átlag
6. évfolyam angol 68,34%
8. évfolyam angol 56,23%
6. évfolyam német 76,17%
8. évfolyam német 47,34%

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1492 (1491; 1493) 1495 (1455; 1546)
8. évfolyam 1602 (1601; 1603) 1568 (1520; 1614)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1499 (1498; 1499) 1471 (1439; 1514)
8. évfolyam 1614 (1613; 1616) 1585 (1531; 1637)

 

2017.

Idegen nyelvi mérés 

Intézményi átlag
6. évfolyam angol 63,28%
8. évfolyam angol 59,16%
6. évfolyam német 74,85%
8. évfolyam német 48,67%

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1503 (1502; 1505) 1508 (1464; 1548)
8. évfolyam 1571 (1570; 1572) 1538 (1497; 1589)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1497 (1496; 1498) 1494 (1451; 1539)
8. évfolyam 1612 (1611; 1613) 1549 (1499; 1602)

 

2016.

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1494 (1493; 1496) 1490 (1442; 1547)
8. évfolyam 1568 (1567; 1569) 1570 (1531; 1616)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1486 (1485; 1487) 1432 (1386; 1481)
8. évfolyam 1597 (1596; 1598) 1600 (1562; 1655)

 

2015.

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1488 (1487; 1489) 1466 (1434; 1506)
8. évfolyam 1567 (1565; 1568) 1512 (1461;1568)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1497 (1496; 1498) 1453 (1414; 1492)
8. évfolyam 1618 (1617; 1619) 1547 (1514; 1585)

 

2014.

Szövegértés

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1481 (1480;1482) 1472 (1426; 1521)
8. évfolyam 1557 (1556; 1558) 1531 (1469; 1604)

Matematika

Országos átlag
(megbízhatósági tartomány)
Intézményi átlag (megbízhatósági tartomány)
6. évfolyam 1491 (1490; 1492) 1462 (1431; 1509)
8. évfolyam 1617 (1616;1618) 1591 (1519; 1651)

 4. Az intézmény lemorzsolódási mutatói

Félév Tanulók száma Lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók szám Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya
2019/2020. II. félév 195 19 9,7%
2019/2020. I. félév %
2018/2019. II. félév 214 21 9,8%

5. Az intézmény évismétlési mutatói 

2009/2010. tanév

Tanulók száma

2009. 10. 01.

Tanulók száma

2010. 06. 15.

Eredményes javítóvizsgát tett Továbblép Nem lép tovább
907 945 22 933 12

 

2008/2009. tanév

Tanulók száma

2008. 10. 01.

Tanulók száma

2009. 06. 15.

Eredményes javítóvizsgát tett Továbblép Nem lép tovább
922 924 26 898 26

 

2007/2008. tanév

Tanulók száma

2007. 10. 01.

Tanulók száma

2008. 06. 15.

Eredményes javítóvizsgát tett Továbblép Nem lép tovább
959 967 25 947 20

 


6. Szakkörök igénybevételének, és a mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök:

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüknél fogva lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szervezhetők valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakköröket – a felmerülő igények és az iskola lehetőségei szerint – minden tanév elején a munkaközösségek szervezik, annak figyelembevételével, hogy minden korosztály megtalálja az adott szaktárgyhoz kapcsolódó, érdeklődésének megfelelő lehetőséget.

Jellege szerint lehet:

–         tehetséggondozó

–         felzárkóztató

–         korrepetáló jellegű

A tehetséggondozást ezen kívül pályázatokon való részvétellel, versenyekkel, az eredmények közzétételével, irányított otthoni munkával segítjük elő.