Return to Iskolánkról

Tanáraink

Tanáraink és segítőink az iskola lépcsőjén

Képek Név Tantárgy
Balogh Béla intézményvezető, történelem, földrajz, természetismeret
Horváth Csaba intézményvezető-h.,történelem, honismeret, “Bejárható Magyarország”
Nagyné Péntek Anikó intézményvezető-h., tanító

Balázs Márta ének-zene, hittan

Bodó-György Nikolett vizuális kultúra
Bognár Zsuzsanna tanító, tanulószoba
Csikiné Bertalan Judit tanító, német
Elischer Balázs ének-zene
Gaál Renáta tanító, fejlesztőpedagógus
Garbai Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
Harta Nikolett tanító
Cserményi Virág tanító
Horváth Erzsébet tanító
Horváth Teréz tanító
Dr. Jágerné Mádl Ildikó tanító
Juhászné Srágli Ildikó tanító
Karácsonyné Bolla Elvira tanító
Kovalikné Lakatos Gyöngyi tanító
Krózserné Staub Médea tanító
Kupi Szilvia tanító
Lecsek Desdemona német
Mádlné Rozner Melinda tanító
Magyar Nikolett angol
Malánics Gábor történelem, magyar nyelv és irodalom
Burján Boglárka fejlesztőpedagógus
Nagyné Tóth Tímea tanító
Nagy-Tróbert Hajnalka magyar nyelv és irodalom
Dr. Oláh Kinga kémia
Péter Gáborné
Szegedi Erika
matematika, földrajz, digitális kultúra, természetismeret
Somlóváriné Galambos Erika matematika, digitális kultúra, fizika
Sövegjártó Rita testnevelés, DÖK
Szalay Ákos testnevelés
Szeipné Orbán Mária biológia, földrajz, természetismeret
Szijjártóné Zabó Zsuzsanna tanító
Sziverné Schnöller Andrea tanító, német
Szolga Andrea tanító
Tóth Anita tanító, fejlesztőpedagógus
Török Ildikó tanító
Varga Judit matematika, technika, digitális kultúra

Segítőink

Deák Györgyné Pedagógiai asszisztens
Péter Marianna Pedagógiai asszisztens
Novákné Unger Mariann Iskolatitkár
Moharos Krisztina Iskolatitkár
Gottfried Győző Rendszergazda