Return to Iskolánkról

Tanáraink

Tanáraink és segítőink

Név
Tantárgy
Balogh Béla intézményvezető, történelem, földrajz, természetismeret
Ásványi János intézményvezető-h., matematika
Nagy Erzsébet intézményvezető-h., tanító

Bodó-György Nikolett rajz
Bognár Zsuzsanna tanító, tanulószoba
Csikiné Bertalan Judit tanító, német
Dunár Istvánné tanító
Eszlingerné Jutasi Ildikó matematika, technika
Gaál Renáta tanító, fejlesztőpedagógus
Garbai Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
Grőberné Adorján Renáta ének-zene, erkölcstan
Herbentné Cserményi Virág tanító
Horváth Csaba történelem, könyvtár, honismeret, “Bejárható Magyarország”
Horváth Erzsébet tanító
Horváth Teréz tanító
Hubai Tímea testnevelés, angol
Dr. Jágerné Mádl Ildikó tanító
Juhászné Srágli Ildikó tanító
Karácsonyné Bolla Elvira tanító
Kovalikné Lakatos Gyöngyi tanító
Krózserné Staub Médea tanító
Kupi Szilvia tanító
Lecsek Desdemona német
Mádlné Rozner Melinda tanító
Magyar Nikolett angol
Merse Boglárka fejlesztőpedagógus
Nagyné Péntek Anikó tanító
Nagyné Tóth Tímea tanító
Nagy-Tróbert Hajnalka magyar nyelv és irodalom
Orbán-Véghelyi Tünde kémia, tanulószoba
Péter Gáborné
Szegedi Erika
matematika, földrajz, informatika, természetismeret
Rátz Ottó történelem, földrajz
Somlóváriné Galambos Erika matematika, informatika, fizika
Sövegjártó Rita testnevelés, DÖK
Sulák Ágnes testnevelés, gyógytestnevelés, ifjúságvédelem
Szalay Ákos testnevelés
Szeipné Orbán Mária biológia, földrajz, természetismeret
Szijjártóné Zabó Zsuzsanna tanító
Sziverné Schnöller Andrea tanító, német
Szolga Andrea tanító
Tóth Anita tanító, fejlesztőpedagógus
Varga Judit matematika, technika, informatika

Segítőink

Deák Györgyné Pedagógiai asszisztens
Péter Marianna Pedagógiai asszisztens
Tarr Flóra Pedagógiai asszisztens
Farkas Barbara Pedagógiai asszisztens
Novákné Unger Mariann Iskolatitkár
Moharos Krisztina Iskolatitkár
Gottfried Győző Rendszergazda