Ügyes kezű alkotóink

Diákjaink gyakran vesznek részt sikeresen különböző alkotópályázatokon. 
Lelkes munkájuk eredményeképpen novemberben és decemberben két versenyen is a díjazottak közé kerültek tanulóink.
A Dream-Ing Ingatlan közvetítő iroda által kiírt “Az én álomházikóm” rajzpályázaton Hajdu Rebeka 1.b osztályos tanuló 1. helyezett lett.
Felkészítő tanárai: Horváth Teréz.

Ugyanezen a versenyen Faa Anna 3.b osztályos tanuló megyei 2. helyezett lett.
Felkészítő tanárai: Tóth Anita és Szijjártóné Zabó Zsuzsanna.

A bányász hagyományőrző civil szervezet, a Csingervölgyért Egyesület által meghirdetett, “Bányászat gyerekszemmel” című alkotópályázatára is készültek az osztályok. A versenyt több kategóriában is a 3.a osztály tanulói nyerték.

A fődíj is az egész osztályé, mivel innen érkezett a legtöbb, legszebb pályázati munka a városból: osztálykiránduláson vehetnek részt ebéddel, múzeumi belépőkkel. Ez valamikor a tanév végén valósulhat meg, amikor a járványhelyzet is engedi.

Ezen kívül a 4 dobogós nyertes közül 3 tanuló szintén ebbe az osztályba jár: Roman Ariana 2., Sándor Milán és Bódai Nagy Maxim pedig holtversenyben 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk: Kupi Szilvia

A gyerekek nagy örömmel vették át jutalmukat.

Szeretettel gratulálunk nekik! 

DIÁKVILÁG decemberi száma

Az alsósok által szerkesztett suliújságunk az alábbi képre kattintva érhető el vagy a QR-kódot leolvasva. A böngészéséhez jó szórakozást kívánunk!

Megjelent a DIÁKVILÁG!

Az alsó tagozatosaink kezdeményezésére megjelent az általuk szerkesztett suliújságunk.
A kiadvány a képre kattintva olvasható.
Gratulálunk az alkotóknak, és kíváncsian várjuk a folytatást!

Második gyertyagyújtásunk

Segíts Velem karácsonykor (is)!

Iskolánkban gyönyörű ünnepi dekoráció közt, adventi rádiót hallgatva, tanulóink idén is gondoltak a rászoruló családok gyermekeire.

A PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató együttes felhívására, ismét Mosoly Manóvá váltunk. November 2-tól december 5-ig gyűjtöttük a cipősdobozba rejtett szeretetet.

Tavaly összesen több mint 10 000 csomagot sikerült országszerte gyűjteni, s ezzel kisgyermekek arcára mosolyt varázsolni.

Az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola kezdetektől fogva, immár hatodik éve, támogatja ezt a csodás kezdeményezést.

Köszönjük tanulóinknak és szüleiknek a támogatást!

Unnában jártak az Eötvös-Kossuth iskola tanárai

Intézményünk, az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola immár 7 éve vesz részt az Erasmus+ nemzetközi projektben. A közös programok, a több éves együttműködés rendkívül hatékony módon járul hozzá az intézmény rövid és hosszú távú céljai eléréséhez. A pandémia azonban akadályokat gördített a projekt megvalósításának útjába. A nehézségek leküzdéseként a programokat, értekezleteket áthelyeztük a digitális térbe, ezért 2021 májusában egy tanulói mobilitást már online valósítottunk meg.

2021 november közepén lehetőség nyílt a munkatársak rövid távú mobilitásának fizikális megvalósítására: három kollégámmal együtt (Böhm Krisztina, Somlóváriné Galambos Erika, Kallainé Horváth Gyöngyi) egyhetes szakmai továbbképzésen vettünk részt Németországban, Unnában. A projekt célkitűzéseihez illeszkedő kurzusok új ismeretek, jó gyakorlatok megismeréséhez segítették hozzá a résztvevőket.  A résztvevők pedig Európa több országából érkezett pedagógusok voltak: angolok, spanyolok, a házigazda németek, és mi, magyarok. A nemzetközi légkörnek köszönhetően változatos és egy-egy ország nevelési-oktatási rendszerére jellemző módszertani ismereteket osztottunk meg egymással. Az előadó lendületes, magával ragadó személyisége hatására nőtt a kollégák motivációja az új lehetőségek tanórai bevonására. Az előadó által összeállított, és könyv formában kiadott módszertani gyűjtemény hasznos segédanyag lehet a mindennapi oktató munkában.

Hazaérkezésünket követően tapasztalatainkat módszertani képzések, workshopok keretében osztottuk meg a munkaközösség tagjaival és a nevelőtestülettel, támogatva ezzel intézményünk 21. századi kihívásokhoz való alkalmazkodását, valamint a projekt fenntarthatóságát. A mobilitást eredményesnek értékelem, ugyanis lehetőséget biztosított egy modern módszertani, szakmai tudás megszerzésére. Továbbá büszkeséggel töltött el bennünket, hogy az intézményünkben folytatott nevelési-oktató munka bemutatása, ismertetése során partnereink elismerően nyilatkoztak munkánkról, tehát megálltuk a helyünket egy nemzetközi szakmai térben.

Lecsek Desdemona
projektkoordinátor

Az Eötvös- Kossuth iskolában is felgyúlnak a fények

Számos népszokás terjedt el évszázadok alatt, amelyek a karácsony előtti hetekre tehető. Közülük az egész hónapot átszövő sokszínű adventi gyertyagyújtás talán a legismertebb.

Örvendetes, hogy egyre több közösségben idézik fel ezt a jelentős hagyományt, amelynek számos üzenete van: az ünnepre való ráhangolódás, a várakozás, az összetartozás érzésének erősítése… Az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth épületében hagyományteremtő jelleggel idén először rendeztek ünnepséget Grőberné Adorján Renáta és Nagy-Tróbert Hajnalka tanárnők kezdeményezésére és szervezésében.

Az eseményt minden hétfőn délelőtt kilenc órától az iskola aulájában tartják, ahol a díszítések és a kezdeteket idéző plafonról alálógó kocsikeréken az adventi gyertyák jelzik, hogy ebben az tanintézményben igencsak készülnek a karácsonyra.

Az iskola népes énekkara a „Gyertek, gyertek gyújtsunk fényt” Várfalvy Emőke Adventi Gyertyagyújtogatójával hívta az osztályok gyermekeit az ünnepségre. Az első gyertyát Balogh Béla intézményvezető gyújtotta meg. Közben a tanulók és Grőberné Adorján Renáta meséltek a szokás eredetéről, az ünnepvárásról, Krisztus eljöveteléről és hogy mit szimbolizálnak a gyertyák és a színek.

Az iskolában ezzel a szép szokással fel szeretnék készíteni a gyerekeket az ünnepre: ebben a rohanó világban csendesedjenek le, gondolkodjanak el a hit, a remény, az öröm és a szeretet jelentésén, tartalmán. Szerezzenek egymásnak örömöt és a jószándék vezérelje cselekedeteiket. Ha ezeket az első lépéseket megteszik, akkor van remény, hogy jó ember váljon belőlük.

Az ünnepség befejezéseként Gryllus Vilmos gyermekdalát segítségül kérve „Gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony, Fáradt vándor, utat találjon!” – kívántak mindenkinek boldog karácsonyt.

Csendesné Bosits Éva

Szülői Klub az Eötvös-Kossuth Iskolában

November közepén tartotta az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola a Szülői Klubját a leendő első osztályos tanulók Szüleinek.
Az iskola intézményvezetője, Balogh Béla köszöntötte a megjelenteket, és ismertette az intézmény Pedagógiai Programját. Ezután a helyettes, Nagy Erzsébet bemutatta az alsó tagozat munkáját. Az induló osztályok fő irányai: Ének-zene- tehetségpont, Természetbarát-angol és Német-robotika.

Az ének-zene tanítása nagy múltra tekint vissza iskolánkban. Zenét hallgatni jó, zenét művelni még jobb. Több elismert énekes, zenész sajátította el iskolánkban a zenei alapokat. Horváth Erzsébet, a jövő évben induló Ének-zene, Tehetségpont osztály tanítója kifejtette, milyen előnyökkel jár, ha valaki gyerekként ének-zenével foglalkozik. Az énekkar a közösséghez tartozás élményét adja, közelebb hozza egymáshoz az embereket. A zene az agy minden területét egy időben aktivizálja, fejlődik a memória, a problémamegoldó képesség és a kreativitás.
Az ének-zene mellett a másik irányultsága az osztálynak a tehetséggondozás. A Tehetségpont program segítségével mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő területet, tudományt.
Szakköreink: Matematikai gondolkodás fejlesztése, Kézműveskedés, Kutyaterápia, Mesei képzelet fejlesztése, Színjátszás –bábozás, Természettudományos ismeretek bővítése.
Hiszünk abban, hogy mindenki tehetséges valamiben, és ennek kibontakoztatását segítjük.
A Természetbarát-angol osztályról Mádlné Rozner Melinda tanító mesélt. Megtudhattuk, hogy a gyerekek túrázás, kirándulás közben személyes megfigyelés, tapasztalás útján tanulják meg a tanmenetben rögzített ismeretanyagot. Észrevétlenül fejlődik a gyerekek önállósága, kitartása, melyek a tanuláshoz is elengedhetetlen tulajdonságok. A közös élményszerzés, a sok együtt töltött idő jó hatással van a közösség életére is.
Angol nyelvet szakkör szinten tanulnak a gyerekek az első három évben. Ekkor dalokkal, mondókákkal, játékokkal ismerkednek, majd 4. osztálytól tanóra keretében folytatják a nyelvtanulást.
Iskolánk 30 éve gazdagítja a város oktatását a német nyelv tanításával. Ma is családok – és generációk – választják ezt az alsó tagozatosként könnyen elsajátítható nyelvet. Hetente egy tanórán játékos módon ismerkednek a gyerekek a némettel, ismertette Kovalikné Lakatos Gyöngyi tanító. Egy rövid videóval illusztrálta, hogy felső tagozatra érve egyre jobban elmélyülnek a gyerekek a nyelv rejtelmeiben. Újdonságként vezette fel, hogy az induló osztály robotikával is ismerkedhet a délutáni napköziben. Azon szülők érdeklődésére számít, akik a gyorsan fejlődő techvilághoz hasznos tudást szeretnének gyermeküknek biztosítani élménypedagógiai módszerekkel.
Amíg a szülők az osztálytanítók bemutatkozását hallgatták, gyermekeik énekeltek, körjátékot játszottak, Márton naphoz kapcsolódó libabábot készítettek és kipróbálták egy robotegér egyszerű kódolását, hogy megszerezhesse a sajtot.
Legközelebb a márciusban tartandó nyílt tanórákra várják a pedagógusok az érdeklődő szülőket és gyerekeket.

Belépési szabályok 2021.12.01-től

Továbbtanulási információk

Tisztelt Szülők!

A jelenlegi vírus helyzet miatt a szokásos tájékoztató a helyi középfokú iskolák vezetői részéről intézményünkben elmarad.
Röviden összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, időpontokat, tennivalókat:


Az ajkai középiskolák képzéseiről honlapjaikon tájékozódhatnak:
Bródy gimnázium: www.brody-ajka.edu.hu
Bánki és Bercsényi iskolák: www.ajkaiszik.hu
Szent-Györgyi iskola: www.vszcajka.hu

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 22. 10:00
A felvételi dolgozat bármelyik felsorolt iskolában megírható!
Itt az iskolában adunk jelentkezési lapot a tanulóknak, melyet itt az iskolában 2021. november 30-ig kell leadni.

Veszprém megyében a következő iskoláknál kötelező:

1.Magyar-Angol tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi
2.Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred
3.Lovassy László Gimnázium Veszprém
4.Vetési Albert Gimnázium Veszprém
5.III. Béla Gimnázium Zirc
6.Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
7.Pápai Református Gimnázium
8.Türr István Gimnázium Pápa
9.Noszlopy Gáspár Gimnázium Veszprém
10.Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium Veszprém
11.Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium
12.Veszprémi SzC Ipari Technikum
13.Veszprémi SzC Jendrassik-Venesz Technikum
14.Veszprémi SzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum
15.Veszprémi SzC Táncsics Mihály Technikum

2022. január elején adunk a tanulóknak „Adatbegyűjtő lapot a középfokú iskolai jelentkezéshez”, melyet január 28 – ra kérünk kitölteni a választott iskolák, képzések felsorolásával illetve a kívánt SORREND felírásával.
Ezt lehetne online, de mi javasoljuk a kézi kitöltés alkalmazását inkább.
A tanulók által behozott lapok adatait az osztályfőnök fogja gépre vinni, kinyomtatni és Önök pedig az áttekintett lapokat aláírni majd február elején az osztályfőnök által meghatározott napon.

A központi felvételit írók időben megkapják az eredményüket a helyes döntés meghozatalához.
2022. március 21-22-én lesz még lehetőség a tanulmányi területek sorrendjén változtatni, új képzés már nem írható be.
2022. április 29-ig értesítik a középiskolák a jelentkezőket a felvételről vagy az elutasításról.