Unnában jártak az Eötvös-Kossuth iskola tanárai

Intézményünk, az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola immár 7 éve vesz részt az Erasmus+ nemzetközi projektben. A közös programok, a több éves együttműködés rendkívül hatékony módon járul hozzá az intézmény rövid és hosszú távú céljai eléréséhez. A pandémia azonban akadályokat gördített a projekt megvalósításának útjába. A nehézségek leküzdéseként a programokat, értekezleteket áthelyeztük a digitális térbe, ezért 2021 májusában egy tanulói mobilitást már online valósítottunk meg.

2021 november közepén lehetőség nyílt a munkatársak rövid távú mobilitásának fizikális megvalósítására: három kollégámmal együtt (Böhm Krisztina, Somlóváriné Galambos Erika, Kallainé Horváth Gyöngyi) egyhetes szakmai továbbképzésen vettünk részt Németországban, Unnában. A projekt célkitűzéseihez illeszkedő kurzusok új ismeretek, jó gyakorlatok megismeréséhez segítették hozzá a résztvevőket.  A résztvevők pedig Európa több országából érkezett pedagógusok voltak: angolok, spanyolok, a házigazda németek, és mi, magyarok. A nemzetközi légkörnek köszönhetően változatos és egy-egy ország nevelési-oktatási rendszerére jellemző módszertani ismereteket osztottunk meg egymással. Az előadó lendületes, magával ragadó személyisége hatására nőtt a kollégák motivációja az új lehetőségek tanórai bevonására. Az előadó által összeállított, és könyv formában kiadott módszertani gyűjtemény hasznos segédanyag lehet a mindennapi oktató munkában.

Hazaérkezésünket követően tapasztalatainkat módszertani képzések, workshopok keretében osztottuk meg a munkaközösség tagjaival és a nevelőtestülettel, támogatva ezzel intézményünk 21. századi kihívásokhoz való alkalmazkodását, valamint a projekt fenntarthatóságát. A mobilitást eredményesnek értékelem, ugyanis lehetőséget biztosított egy modern módszertani, szakmai tudás megszerzésére. Továbbá büszkeséggel töltött el bennünket, hogy az intézményünkben folytatott nevelési-oktató munka bemutatása, ismertetése során partnereink elismerően nyilatkoztak munkánkról, tehát megálltuk a helyünket egy nemzetközi szakmai térben.

Lecsek Desdemona
projektkoordinátor