Fenntarthatósági témahét az alsó tagozaton

A témahét megvalósítására április 22-26. között került sor.

Az idei év kiemelt témái közül, melyek a levegő és élővilága, szabadidő, körforgásos gazdaság, hulladék és tudatos fogyasztás voltak, a pedagógusok osztályuk életkorának, érdeklődési körének megfelelően választottak ki tevékenységeket. Témába illő meséket, verseket olvastak, melyekről rajzórán illusztrációkat is készítettek. Technikaórákon szemétszedő kesztyűk, újságpapírból pénztárcák, papírhengerekből ceruzatartók készültek. Matematikaórákon egy-egy feladatba ágyazva kerültek elő a hét legfontosabb üzenetei.

Minden napra jutott olyan feladat, tevékenység, ami jó alkalmat teremtett arra, hogy a környezettudatosságról, takarékoskodásról, környezetünk megóvásáról beszélgessenek a gyerekek.  Oktatófilmek, videóanyagok segítették az ismeretek bővítését, a folyosón elkészült faliújság pedig hangulatával, kulcsszavaival irányt mutatott az osztályokban folyó munkáknak.

Idén is minden osztály kapott egy füzetecskét, melyekben játékos formában találkozhattak a hét témáival. A feladatlapokat helyesen kitöltő osztályok ajándékban is részesültek. A feladatok megoldásával, valamint a folyosóra kihelyezett nagy puzzle-k kiszínezésével az együttműködést, a közös munkát is gyakorolták a gyerekek.

A héten sok ismerettel gyarapodtak a  gyerekek a fenntarthatóság és környezetettudatosság témában, ami remélhetőleg tudatos és cselekvő magatartásra ösztönzi őket.

Tóth Anita, Mádlné Rozner Melinda