Pedagógusnapi ünnepség Pápán

Pedagógusnap alkalmából 2022. június 1-jén, szerdán ünnepélyes keretek között Pápán a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium aulájában Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült négy kollégánk – Ásványi János, Kundermann Róbert, Nagy Erzsébet, Sulák Ágnes – nyugdíjba vonulásuk alkalmából.

Ásványi János:

1980. augusztus 16-án a káptalanfai Általános Iskolában kezdte pályáját matematika – orosz nyelvszakos tanárként, majd ezt követően, 1981 augusztusában került az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskolába.
Határozott, következetes, a tanulók tanulmányi fejlődését középpontba állító munkájára az intézmény vezetősége is hamar felfigyelt, így hamarosan osztályfőnöki feladatokkal is megbízták. 1985. augusztus 16-tól, mint az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskola intézményvezető helyetteseként folytatta munkáját. 2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Közoktatás vezetői végzettséget szerzett. Munkáját mindig is a szakmai alaposság, a hivatása iránti alázat, az intézmény, a diákok és a pedagógus kollégák érdekének a középpontba állítása jellemezte. Minden akadályt, feladatot úgy próbált megoldani, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Munkáját kollégái és a mindenkori intézményvezetés is elismerte, amit tanúsít az is, hogy 37 éven keresztül volt ennek az iskolának az igazgató helyettese. 2003-ban Római Katolikus Hittanári Diplomát szerzett a Győri Hittudományi Főiskolán, amely tudást az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola hit- és erkölcstan oktatásának megszervezésében kamatoztatta.
Pedagógustársunk személyében egy határozott, a pedagógus pályát hivatásként megélő, a jövő tanárai elé példaként állítható kollégát ismerhettünk meg.

Kundermann Róbert:

1980. augusztus 16-tól intézményünk pedagógusa, tantestületünk meghatározó személyisége.
Szaktantárgyait – matematika, fizika, technika – pályája során mindig magas színvonalon oktatta. Diákjai rendszeresen szerepeltek sikeresen tanulmányi versenyeken, különösen technika tantárgyból nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a diákjai által készített tárgyak, modellek esztétikájára, minőségére. A fizika tantárgy adta kísérleti lehetőségek bemutatásával sok tanítvány érdeklődését keltette fel a tudomány iránt. Kollégánk a tanítás mellett rendszeres előadója volt a Technika Tanárok Országos Egyesülete által szervezett konferenciájának, ahol bemutatókat is tartott. Szakmai cikkek és tankönyvek írásával gazdagította az általános iskolai technika oktatást. Általa kelt életre minden évben az intézményünkben megrendezett, a régió egyetlen iskolai technika versenye, az EZERMESTER vetélkedő, amely ma már rangos eseménnyé nőtte ki magát. Tanítványai közül többen a tanár úr által tartott órák élményei alapján döntöttek úgy, hogy a különböző műszaki pályák valamelyikét válasszák.
Kollégánk személyében egy szigorú, következetes, de nagy szívvel élő embert ismertünk meg.

Nagy Erzsébet:

Pedagógusi pályáját 1983. augusztus 16-án kezdte az egykori Veres Pálné Általános Iskolában Ajkán, tanítóként.
Kezdetektől fogva nagy munkabírás, precizitás jellemezte munkáját. Kitüntetett figyelmet fordított a tehetségek kibontakoztatására és a gyengébbek felzárkóztatására egyaránt. Mint intézményvezető helyettes, példás szorgalommal végezte tanítói munkája mellett a vezetői feladatokat is. Nevelő – oktató munkája során nagy figyelmet fordított arra, hogy tanulói minél szélesebb és mélyebb ismereteket szerezzenek az óráikon. 2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedagógus szakvizsgát tett, közoktatásvezetői végzettséget szerezve. Mint mesterpedagógus – szaktanácsadó az elmúlt években sok kollégának segítette, egyengette szakmai fejlődését, pályáját.
Kolléganőnkben egy nagy tapasztalattal bíró, pedagógus társait mindenben segítő kollégát ismertünk meg.

Sulák Ágnes:

1980. augusztus 16. óta folyamatosan tanít iskolánkban illetve jogelőd intézményünkben.
Szombathelyen 1980-ban kapta meg első diplomáját, matematika – testnevelés szakos általános iskolai tanárként. Mindkét tantárgyát nagy lelkesedéssel, folyamatos, pontos felkészüléssel oktatta. Nevéhez fűződik a testnevelés tagozat elindítása korábbi intézményünkben. A folyamatos önképzés nála alapkövetelmény volt mindig. 2005-ben Közoktatás vezetői szakvizsgát tett, 2007-ben Testnevelési és Sporttudományi Kar tanári szak kiegészítő végzettséget, 2011-ben pedig okleveles gyógytestnevelő tanár szakképzettséget szerzett. Munkájában kiemelt fontossággal bírt diákjaink szakszerű fejlődésének támogatása, valamint az egészséges életmód megismertetése. Mint osztályfőnök, munkaközösségvezető is példamutató volt munkabírása, mind a tanulók, mind a kollégák számára. Mesterpedagógusként folyamatos értékelő munkát végzett a minősítéseknél. Szakmai tapasztalatait mindig megosztotta a kollegákkal, nagy segítséget jelentett személye a pályakezdőknél különösen.
Fáradtságot nem ismerő, az iskolát, az iskolai munkát mindenek elé helyező és azt mindig magasfokon végző személye örök példakép marad mindnyájunk számára.

Továbbá a Pápai Tankerületi Központ Elismerő Oklevelében részesült intézményvezető-helyettesi munkájáért Nagy Erzsébet és Ásványi János kollégánk.

Oktatásért – nevelésért díszoklevelet kapott Sulák Ágnes tanárnő az ajkai pedagógusnapi ünnepségen 2022. június 2-án, csütörtökön.

Kollégáinknak gratulálunk az elismerésekhez,  köszönjük eddigi munkájukat és egészségben teli nyugdíjas éveket kívánunk!

Képek forrása: infopapa.hu