Parasportokkal ismerkedtek az Eötvös –Kossuth iskola diákjai

Iskolánk is csatlakozott a FODISZ által szervezett Magyar Parasport Napja országos rendezvényhez. Fontosnak tartjuk a fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.

Iskolánkban ezen a napon a felső tagozatos testnevelés órákon a testnevelő tanárok közreműködésével a tanulók kipróbálhatták magukat ülő röplabda és csörgőlabda sportágakban a tornateremben. Az iskola folyosóján akadálypályán keresztül ismerkedtek meg a látássérült emberek mindennapi nehézségeivel.

Az alsó tagozatos diákok a témával kapcsolatos rajzokat és plakátokat készítettek.

A hét folyamán az osztályok osztályfőnöki órák keretében megtekintik a Lehetetlen határán című dokumentum filmet, ezt követően beszélgetnek a filmben elhangzott gondolatokról.