Tájékoztató a 2024/2025. tanévi etika/hit- és erkölcstan oktatásról

A 2024/2025.tanévi etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk a szülőket az alábbiakról:

 • A tanulók a jelenlegi tanévben választott tantárgyat (etika, illetve hit- és erkölcstan) tanulják a következő tanévben is.
 • A választás módosítására 2024. május 20-ig írásban van lehetőség.
 • A módosításhoz szükséges nyomtatvány az iskolatitkárságon kérhető és a kitöltött példányt is ott kell leadni.
 • Iskolánkban az alábbi felekezetek szerveznek hit- és erkölcstan oktatást:
  • katolikus
  • evangélikus
  • református
  • HIT Gyülekezete

Az egyházak tájékoztatói:

Katolikus egyház plakátja

A katolikus hitoktatásról szóló tájékoztató itt érhető el:  A hitoktatásról

Evangélikus hitta plakátja

Szülői tájékoztató református hittan

Református hittan szórólapja