Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8-19 óra
2022. április 22. (péntek) 8-19 óra

Helyszín:
Ajka, Eötvös utca 9. Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola


A tanköteles korba lépő gyermek általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás napját megelőzően az Önök számára lehetőség lesz az adatok online beküldésére a KRÉTA felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap   —> Beiratkozás általános iskolába (BÁI)

Az adatok online módon történő beküldésére
2022. április 6. 0:00-2022. április 22. 12.00–ig
van lehetőség.

Az adatok online módon történő beküldése nem helyettesíti a személyes megjelenéssel történő beiratkozást, de meggyorsítja az ügyintézési folyamatot!


Az első évfolyamra való személyes beíratáskor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a gyermek OM azonosító számát
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági igazolványt és/vagy a születési anyakönyvi kivonatát
– a gyermek lakcímkártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját
– a gyermek fejlesztéséhez szükséges szakértői bizottsági véleményt, ha rendelkeznek ilyen dokumentummal
– ha rendelkezésre áll, a Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot 
– a szülő/gondviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját

A beiratkozás során a következő nyilatkozatok kitöltésére kerül sor:

A fenti nyilatkozatok előzetes kitöltésével gyorsulhat a beiratkozás menete.

Együttműködésüket köszönöm!

Ajka, 2022. április 1.                                                           

Balogh Béla
intézményvezető